پشت پرده اتفاقات هیئت فوتبال بهبهان چه کسانی هستند؟!

بازدیدها: 10

چندی پیش داستان جوش دادن درب هیئت فوتبال توسط عده ای نامعلوم(!) را روایت کردیم و از متولیان ورزش این شهر خواستیم که به سرعت و بطور قانونی تکلیف آن را روشن کنند. حال اما یک تیم تازه تاسیس فوتسالی مطلبی را برای ارگانیان فرستاد که جناب آقای آذرحزین (مسئول هیئت فوتبال بهبهان) را مخاطب قرار داده و مطالبی را درخصوص عدم همکاری ایشان با این مجموعه عنوان کرده‌اند.

ارگانیان نیز برحسب رسالت خود، مطلب مذکور را به مسئول هیئت فوتبال بهبهان جناب آقای شاهرخ آذرحزین منتقل و جوابیه ایشان را نیز دریافت کرد. در ادامه هر دو مطلب را جهت روشن شدن افکار عمومی منتشر خواهیم کرد.