آقایان لطفاً در شهر چرخی بزنید…

بسته بودن تعداد زیادی از مرغ فروشی های بهبهان و معدود مغازه های باز، باعث تراکم جمعیت و تشکیل صف های طولانی شده است. آقایان قرار بود نظارت کنید! در این آفتاب سوزان آنهم در این شرایط اقتصادی، چرا کرامت انسانی مردم عزیز این شهر را زیر سوال می برید!؟

و اما خطاب به مردم بهبهان؛
شاید مرغ برای تعدادی از شما ضروری باشد اما به تحقیق عرض می کنیم بسیاری از شما حداقل طی امروز و فردا به مرغ نیاز فوری ندارید، چرا عزت نفس خود را با ایستادن در صف های طولانی آنهم ساعت‌ها زیر این آفتاب، خدشه دار می کنید!؟ متاسفانه شب گذشته نیز برخی از همشهریان، بیش از حد نیاز خود، تخم مرغ خریداری کردند، تخم مرغی که تاریخ مصرف محدودی دارد!! چرا!؟

با همه این اوصاف، خطاب اصلی سخن، مسئولان شهرستان هستند که باید همه تدابیر لازم را طی چند روز گذشته اتخاذ می کردند تا بیش از این مردم تحت فشار قرار نگیرند.
از فرماندار جدید بهبهان نیز انتظار می رود همه دستگاه‌های مربوطه را جهت نظارت جدی و عملی بر بازار و جلوگیری از سواستفاده ها بسیج کنند.

در بحث کلان اقتصادی نیز نماینده محترم بهبهان باید دغدغه های بحق مردم را شفاف و صریح در مجلس به گوش دولت و سایر نمایندگان برساند.