جلسه پرسش و پاسخ نماینده محترم بهبهان برگزار شد

بالاخره جلسه تشریح عملکرد سه ساله نماینده محترم بهبهان در ماه های پایانی این دوره از نمایندگی بهبهان برگزار شد. ارگانیان طبق رسالت خود بدون کم و کاست با دو دوربین این جلسه را بصورت زنده و مستقیم برای همه مردم شریف بهبهان پخش کرد.


جدیدترین نوشته ها