آیا ما بهبهانی ها فقط انتقاد بلدیم؟!

طی سال های گذشته مخاطبان زیادی به رسانه های بهبهان پیام داده و از مسائل مختلف شهرستان گلایه هایی داشته اند، از وضعیت استخدامی های غیر بومی گرفته تا وضعیت راه های مواصلاتی. حال یک سوال اساسی مطرح است:

«چه باید کرد!؟

ما شهروندان بهبهان چه کمکی به بهبود شرایط شهرستان می توانیم انجام دهیم؟»