کم کم داشت سر و سامان می گرفت چراکه مدیرش از جنس خودشان انتخاب شده بود. بیش از ۲۰ سال سرش به کارهای فرهنگی گرم بوده و در اتاق های مختلف اداره ارشاد بهبهان خدمت کرده است. قرعه فال این بار به نام او افتاده بود تا بر صندلی یکی از مهمترین اداره های بهبهان تکیه بزند. کار از همان آغاز برایش سخت به نظر می رسید چراکه از جنس خیلی ها نبود ولی او انگار به این کارها کاری نداشت، مثل سایر پست هایی که تاکنون داشت آستین ها را بالا زد. دوید و دوید، حتی گاهی شخصا هم کارهای تدارکاتی بسیاری از همایش های فرهنگی و هنری را بدوش می کشید.

پرونده اش در چند ماه نخست حضور در پست سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد بهبهان، پر شد از نور امید. امید به بازگشت نشاط فرهنگی به جامعه بی روح هنری بهبهان. سالن های بهبهان یکی پس از دیگری شاهد برگزاری نمایش های مختلف از هنرمندان فرهیخته بهبهان شد. آری علی حاجی زاده، مثل یک خادم در خدمت فرهنگ و هنر، به جلو پیش می رفت و کاری به جاده خاکی های مرسوم نداشت. حتی جامعه هنری بهبهان نیز از این تلاش بی وقفه حمایت کرد. تا اینکه زمزمه های برکناری اش به گوش رسید. شاید کنار گذاشتن یک سرپرست در نگاه اول امری طبیعی به نظر برسد و بر این موضوع واقفیم که علی حاجی زاده به دلایل قانونی نمی تواند ریاست (نه سرپرست) مجموعه ارشاد را در آینده به عهده بگیرد، و همچنین خوب میدانیم که ایشان، سقف خواسته های فرهنگ دوستان و هنرمندان این شهر نیست ولی نکته اساسی بحث اینجاست که مدیر ارشاد باید از جنس خود هنرمندان و فرهنگ دوستان و خاک خوردگان این عرصه بوده و حمایت اهالی هنر و فرهنگ را با خود داشته باشد.

اما دو نکته اساسی، تعجب دلسوزان جامعه هنری و فرهنگی بهبهان را در پی داشت :

۱) چرا مدیر با لیاقتی همچون او، که کارنامه درخشانش (نگاه کنید به : مصاحبه علی حاجی زاده با وبسایت ارگانیان) در همان چند ماه اول حضورش در این منصب بر هیچ کسی پوشیده نیست، باید اسیر بازی های غیرمنطقی شده و بهبهان از وجود چنین مدیر کاربلد و دلسوزی محروم شود، تا جایی که جامعه هنری بهبهان بارها به حمایت از ایشان طومار جمع کنند.

۲) نکته دوم اما دردناک تر به نظر می رسد و آن اینکه : اگر فرض را به عدم کفایت ایشان در این منصب بگذاریم. مسئله جایگزینی ایشان بسیار مهم بنظر می رسد و این در حالی است که شنیده ها از حضور دو چهره مختلف برای تصدی این پست مهم حکایت دارد. دو چهره ای که اگر بخواهیم خوشبینانه به آنها نگاه کنیم، به گرد پای تجربه و تسلط حاجی زاده در مسائل هنری و فرهنگی هم نخواهند رسید که البته آن هم بدلیل مرتبط نبودن آنها با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

گزینه اول، کسی نیست جز جناب آقای بهروز مشهدی. ایشان که از بدنه آموزش و پرورش بشمار می رود از گزینه های اصلی تصدی کرسی ریاست ارشاد بهبهان است که ظاهرا از طرف نماینده محترم شهرستان مورد حمایت قرار گرفته است. مشهدی تاکنون تجربه ی چشمگیری در زمینه مسائل فرهنگی و هنری نداشته است چه برسد به مدیریت با اهمیتی همچون اداره ارشاد بهبهان!

و اما گزینه دوم، جناب آقای مصطفی اسماعیلی است. جوانی کم تجربه که با حضور در روابط عمومی فرمانداری بهبهان کم کم به چهره ای شناخته شده بدل شده است. ایشان اخیرا مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را از دانشگاه آزاد بهبهان گرفته است. اسماعیلی نیز از گزینه های احتمالی تصدی ریاست اداره ارشاد بهبهان است که در این رابطه از حمایت فرماندار بهره می برد.

با نگاهی به این دو گزینه احتمالی، باید جداً نگران وضعیت اداره ارشاد بهبهان بود. چرا که کمبود و حتی نبود تجربه در کارنامه این دو گزینه ی احتمالی، می تواند اداره ارشاد بهبهان را به یک فاجعه نزدیک کند. اداره ای که در یک سال گذشته کمی سر و سامان گرفته بود،  نشان به آن نشان که تالارهای شهر با مردم آشتی کرده و حتی گروه های هنری بهبهان در سطوحی فراتر از شهرستان نیز خوش درخشیده اند. کاش اگر خدای ناکرده این مدیر توانا مورد نظر مسئولین بهبهان نیست، حداقل در گزینه های احتمالی این پست، تجدید نظر جدی شود.

باید در انتظار برنده این دوئل بدیمن و احتمالی نشست و دید که چه بر سر سرنوشت کرسی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان خواهد آمد؟ امیدواریم نوشته ای که از مقابل دیدگان متعجب و پر مهرتان گذشت، فقط یک گمانه زنی بی پایه و اساس باشد!