2 اردیبهشت 1403
از سال ۱۳۹۱

ادبیات بهبهان

یکی از فوائد توجه به گویش های رایج در یک حوزه زبانی، توجه به نقاط قوت ساختار و ساختمان زبانی آنهاست که شاید حتی در مواردی بتوان از این نقاط قوت برای پوشش کاستی های زبان معیار استفاده کرد. در خصوص زبان رسمی کشور ما، یکی از این نقاط ضعف، فقدان «حرف تعریف» برای شناسا […]

متنی را که تا دقایقی دیگر از خاطر می گذرانید چکیده ای ست از مجموعه مقالات به نام”دهبهان”که سعی شده با چاشنی ادبیات نوستالژیک به کاوش و انتروپولوژی(مردم شناختی)میدانی بهبهان بپردازد.امید آن را دارم که مخاطبان این ناچیز تر از تحفه را از نگارنده قبول دارند. باز هم قصه ی پر درد بهبهان.روایتی خسته کننده […]

بهبهان همواره مهد نخبگان و فرهیختگان بوده و هست. از آن جمله می توان به قشر فعال نویسندگان بهبهانی اشاره کرد که الحق و الانصاف دین خود را نسبت به شهری با قدمت 10 هزار ساله و صاحب فرهنگی غنی و ادبیاتی کم نظیر ادا کرده اند. گو اینکه این خطه از خاک ایران سربلند، […]

یک سال پیش