30 تیر 1403
از سال ۱۳۹۱

عبداله خسروانی

در چند وقت اخیر با شنیدن زمزمه هایی در خصوص راه اندازی چند طرح عمرانی از قبیل نیروگاه برق، پالایشگاه گاز و ….، افکار عمومی شهرستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و با بیم و امید کوچکترین اخبار و شایعات را در این خصوص پیگیری می کنند. امید و خشنودی آنها از این بابت […]

یکی از فوائد توجه به گویش های رایج در یک حوزه زبانی، توجه به نقاط قوت ساختار و ساختمان زبانی آنهاست که شاید حتی در مواردی بتوان از این نقاط قوت برای پوشش کاستی های زبان معیار استفاده کرد. در خصوص زبان رسمی کشور ما، یکی از این نقاط ضعف، فقدان «حرف تعریف» برای شناسا […]

ماجرای پرونده حسین کاظمی فرای حواشی و هیجانات عجیبی که در فضای شهر ایجاد کرد، نیاز به نگاه دقیقتری دارد و کمی تأمل در آن نشان از فرهنگ نابسامان اقتصادی و سرمایه گذاری در بین مال باختگان و چه بسا بسیاری دیگر از مردمان شهرمان دارد. اکنون که تب و تاب پیگیری اخبار قضایی و […]

چند روز پیش در خبرها خواندم که فرماندار محترم از لزوم تهیه سند توسعه برای شهرستان سخن گفته بود که به راستی جای خالی آن به عنوان مرجع تصمیم گیری در مصوبات و عملیاتهای سازمانهای مختلف احساس میشود. شاید وقتی به حال و روز کنونی شهرمان بنگریم، سخن گفتن از توسعه و تدوین نقشه راه […]

یک باور عمومی در ذهن بسیاری از مردم ما وجود دارد که کارهای گروهی در جامعه ما هیچ وقت به نتیجه نمی رسد. خود این تفکر باعث شده تا کمتر به سراغ اموری برویم که به همکاری گروهی نیاز دارد. به نظر می رسد ریشه این باور در تلاشهای نافرجام فراوان برای کار تیمی است […]

چندی پیش از طریق دوستانم به جمعی از جوانان تحصیل کرده دعوت شدم که بنا داشتند با همکاری نماینده مجلس شورای اسلامی، یک «تشکل نخبگانی» را راه اندازی کنند. تلاشهای ما در آن مقطع، همچون بسیاری از برنامه های دیگری که استارت نزده کنار گذاشته شد، در آن مقطع بی ثمر ماند. این مسئله مایه […]

یک سال پیش