اگر به ما انگ تشویش اذهان عمومی نمی زنید، به مردم پاسخ بفرمایید در این شهر مظلوم چه خبر است!؟
چرا طی این مدت اندک باید مدام رسانه ها، اخبار ناامنی مخابره کنند!!؟

آقای فرماندار مگر شما رئیس شورای تامین این شهر نیستید!؟ چرا سکوت می کنید!؟ آقای دادستان، مردم از حضرتعالی بعنوان مدعی العموم انتظار ورود جدی با این موضوع دارند!؟

آقایان مسئول، مردم تا کی باید دچار آشفتگی و وحشت باشند!؟