7 خرداد 1403
از سال ۱۳۹۱

24 دی 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اگر به ما انگ تشویش اذهان عمومی نمی زنید، به مردم پاسخ بفرمایید در این شهر مظلوم چه خبر است!؟ چرا طی این مدت اندک باید مدام رسانه ها، اخبار ناامنی مخابره کنند!!؟ آقای فرماندار مگر شما رئیس شورای تامین این شهر نیستید!؟ چرا سکوت می کنید!؟ آقای دادستان، مردم از حضرتعالی بعنوان مدعی العموم […]

یک سال پیش