بعد از تغییر ریاست دانشگاه صنعتی خاتم النبیا(ص) بهبهان، اولین انتظار از دکتر سیدنژاد آغاز ایجاد تغییرات محسوس در روند مدیریتی و پست های مهم دانشگاه بود که ایشان نیز در اولین و مهم ترین اقدام خود، جناب آقای دکتر ساسان معتقد را به سمت معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه خاتم الانبیا(ص) منصوب کرد. دکتر معتقد از نیروهای بومی دانشگاه خاتم النبیا(ص) بوده و سابقه ریاست دانشکده فنی و  مدیر پژوهش  و فناوری دانشگاه را در کارنامه خود دارد. شنیده ها حاکی از مخالفت نماینده محترم بهبهان با این انتصاب بوده است ولی با پیگیری های دکتر سیدنژاد و مخالفت جدی ایشان با دخالت افراد غیرمسئول در امور دانشگاه، این انتصاب انجام شد تا سیدنژاد در همین آغاز کار عرصه را بر دخالت های غیرکارشناسی تنگ تر کند.

حکم دکتر معتقد دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان

لازم به توضیح است معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع، یکی از کلیدی ترین معاونت های هر دانشگاه قلمداد می شود که می تواند منشا تغییرات مهم و اساسی در دانشگاه شود. اکنون این معاونت به دست یکی از نیروهای نخبه و شایسته بهبهانی افتاده است که امید می رود با ادامه حمایت دکتر سیدنژاد از ایشان، منشا تحولات مهم و عملی در دانشگاه صنعتی خاتم النبیا(ص) باشد.

نکته پایانی اینکه :

شنیده های بسیاری از تحرکات منفی نیروهای ناکارآمد (وابسته به مجموعه مدیریت پیشین دانشگاه) برای ایجاد مشکل بر سر راه مدیریت دکتر سیدنژاد خبر می دهد، که ضمن ابراز تاسف از شنیدن این اخبار، اعلام می شود که ارگانیان و چند رسانه محلی دیگر به دقت این تحرکات را زیر نظر داشته و در زمان مناسب عاملین و مشوقین این اتفاقات را خدمت مردم شریف بهبهان معرفی خواهد کرد.

متاسفانه این حواشی در جایی اتفاق می افتد که باید محلی برای گسترش علم باشد نه حاشیه. اکنون دانشگاه خاتم الانبیا(ص) بعد از گذراندن یک دوره مدیریتی ضعیف به دست یک مدیر لایق بهبهانی افتاده است بنابراین وظیفه دلسوزان است که از ایشان حمایت کرده تا بتواند دانشگاه را به جایگاه واقعی خود برساند.