اخیرا نامه ای  از طرف شیخ غلامرضا شاه عفو به دفتر تحریریه ارگانیان ارسال شده است، که بدون هیچگونه مقدمه ای آن را خدمت مردم شریف بهبهان ارائه می کنیم :

“فکونو احرارا فی دنیاکم ” با خبر شدم در پی یکی از سخنرانی هایم در انتقاد از نصب بنر های تبلیغاتی برخی مسولین که هر از چندگاه به بهانه ی گزارش کار و پس از انجام کارهایی بسیار ناچیز و ناگفتنی که برداشتی جز نمایش و بازی با افکار عمومی نمی توان از آن داشت افرادی با اهداف سیاه سیاسی و در عین حال فریب کارانه عرایض بنده را به قصد تخریب تغییر داد. و همچنین وانمود کردند که سخنرانی من علیه تیم هندبال بوده و حال اینکه عرایض بنده در حمایت از حرمت و حقوق عموم مردم و نیز در خصوص تیم هندبال  با همین هدف بود من در آن سخنرانی گفتم آقایان اینقدر با نصب بنر ها که گاه توسط خودشان یا وادار کردن دیگران است مزاحم چشم و وقت مردم نشوید و با اینکارها سر به سر مردم نگذارید.

چرا باید در برابر حجم تبلیغاتی تو خالی و موج سوارانه با این بهانه که خدمتی که حتما باید انجام بگیرد اینگونه عمل کنند . بدتر از آنکه توقع داشته باشند هیچ کس نقد  و نهیبی به عملکردشان نداشته باشد. چرا باید سطح توقع و شخصیت مردم بویژه نوجوانان و جوانان را این اندازه حقیر و حضیض ببینند که خیال کنند با دستگیری از یک تیم ورزشی (که البته از قرار معلوم کمکی هم هنوز نشده) و یا در بخشی دیگر نصب سنگ جوب آب و یا آسفالت های  بدون دقت و زیر سازی های لازم و قرار دادن مجسمه و کارهای بسیار کوچک و ناچیز مردم از این به ظاهر خدمت های (خفیف) غش کنند و سر از پا نشناسند.

اولا اگر کاری کرده اید وظیفه و تکلیف قانونی و مسولیت محوله ی شما اقتضای آنرا داشته و دارد.

ثانیا اینقدر بزرگ نمایی لازم ندارد مردم خود می بینند.

ثالثا قدر و قداست و قیمت مردم فهیم و فرازمند بهبهان مظلوم، بالاتر و توقع شان طاهر تر از این اقدامات ناقابل و ناکامل و نا جامع و نارس و نا معلوم است.

رابعا افراد مطمعن و مومن و صادق و سالم و صریح گویی را در سطح شهر میان توده های مردم مظلوم و حروم و در عین حال نجیب و بزرگوار و ناراضی بفرستید کسب خبر کنند تا به شما صادقانه گزارش بدهند که آنان از نصب بنر ها و این گونه تبلیغات کردن ها بیش تر پوزخند می زنند.

خامسا مردم شریف بهبهان برای فرزندان شان کار و شغل شرافتمندانه می خواهند و سوالشان اینست چرا باید افرادی از شهر های دیگر شغلی های خوب این شهر را به خود اختصاص بدهند و یا جوانان آنان سرخورده و افسرده و جائی برایشان نباشد.

سادسا….

در پایان عرض میکنم کماکان پای دفاع از حرمت و حقوق آحاد مردم شهرم بویژه جوانان و تحصیل کرده های مظلوم و حق خورده و سرخورده با هر هزینه و اذیتی ایستاده و با استعانت از ذات اقدس الهی و توجهات فاخر حضرت بقیه الله الاعظم ( ارواحنا له الفداء) از گفتن حقایق کوتاه نمی آیم و از احدی باکی ندارم و بار دیگر می گویم چیزی هم برای از دست دادن ندارم و به دنبال مال و مقام سازی هم نیستم و وامدار هیچ جناح و جریانی هم نیستم. به امید افتادن کار به دست افراد کاردان کرامت نشان و برطرف شدن مشکل ازدواج و اشتغال و مسکن نسل جوان.

پروردگارا کسانی که به ما و دین ما و اخلاق ما و ایمان ما رحم نمی کنند بر ما مسلط نفرما آمین یا رب العالمین و خدایا خدمت گزاران راستگوی درست کار را مسعود و موید و ومنصور فرما.

الحقر غلامرضا شاه عفو