عصر امروز حوالی ساعت ۱۶، دکتر خدادوست سرپرست بیمارستان شهیدزاده، توسط دو نفرناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گفته منابع آگاه، ایشان بعد از خروج از جلسه دانشکده علوم پزشکی (شبکه بهداشت) در حالی که پیاده به سمت بیمارستان در حرکت بود توسط دو نفر موتور سوار با اسلحه شکاری (از نوع ساچمه ای) از ناحیه پا و کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وضعیت عمومی ایشان در حال حاضر خوب گزارش شده و پس از معاینات اولیه، قرار است در ساعات آتی، ساچمه های گلوله از بدن ایشان خارج شود.

علت این حادثه توسط نیروی محترم انتظامی در دست بررسی است. باید دید که آیا این حادثه ارتباطی به اتفاقات چند روز اخیر در بیمارستان شهیدزاده دارد یا خیر!؟ پاسخ هرچه باشد، انتظار برخورد قاطعانه با عوامل این حادثه می رود چرا که وضعیت امنیت بهبهان در چند سال اخیر، چندان مناسب به نظر نمی رسد.