دیوید بکام در قالب تیم منچستر یونایتد یا رئال مادرید در تور تابستانه شان و در سفر به ژاپن با استقبال بی نظیر بیش از ۱۸ هزار دختر ژاپنی مواجهه شد که به محض دیدن بکام از فرط هیجان و شادمانی جیغ کشیدند

حمید درخشان کجایی بابا جیغ بتفش………………………