تذکر رهبری در شهریور ۹۳ به دولت:«اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
از سایت شما تقاضا دارم به مشکلات مسکن مهر پشت بیمارستان تامین اجتماعی که بالغ بر ۶ بلوک ۲۴ واحده می باشد رسیدگی کنید.
اعضای این واحد ها یا اجاره نشین اند یا برخی وسایل زندگی خود را فروخته اند…