بعد از حدود ۹ روز از انتشار مطلب منتشر شده درباره تعریض جاده سیمان، بارقه هایی از امید برای ادامه کار تعریض این جاده دوباره آغاز شد. خدا را شاکریم که توانستیم قدمی هرچند کوچک در این راه برداریم. دیروز (۱۹ بهمن) خبر رسید که کار تعریض بعد از مدت ها دوباره آغاز شد، که این خبر جای بسی خوشحالی داشت. ( در ادامه تصاویر گرفته شده امروز (۲۰ بهمن) از جاده سیمان را خدمت همشهریان عزیز ارائه می دهیم.) برنامه وبسایت ارگانیان بر این است که تا پایان کار از روند اجرای پروژه، تصاویر مختلف تهیه و منتشر کند تا انشالله کار به سرانجام لازم برسد.

در همین جا بر خود لازم می دانم از همه عزیزانی که بعد از انتشار مقاله مورد نظر، پیگیر ماجرا بوده اند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. انتظار داریم که به یاری خداوند متعال کار به سرمنزل مقصود رسانده شده و پرونده این جاده خطرناک بزودی بسته شود.

وبسایت ارگانیان نیز به نوبه خود تا پایان کار همراه عزیزان خواهد بود و اخبار آن را منتشرکرده و در خاتمه پروژه نیز از همه مسئولینی که در این راه تلاش خواهند کرد، قدردانی ویژه خواهد کرد.

در پایان ذکر این مطلب را بر خود لازم می دانم که خدمت نماینده محترم شهرستان عرض کنم :

همان گونه که در مقاله قبل هم عرض کردم، اگر شما قدم اساسی در هر مسیری بردارید بنده و وبسایت ارگانیان آماده انعکاس فعالیت های مثبت شما و سایر مسئولین هستیم. به ما اجازه دهید هر جا هم که کمی و کاستی دیدیم منعکس نماییم. انشالله شما و دیگر مسئولین هم با پاسخگویی به موقع، موضوع مربوطه را روشن فرمایید تا به یاری خداوند منان بتوانیم قدمی عملی برای این شهر مظلوم برداریم.

 

تصاویر مربوط به آغازه دوباره کار تعریض جاده سیمان بهبهان ( ۲۰بهمن ۱۳۹۳) :

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / 20 بهمن 93

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / ۲۰ بهمن ۹۳

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / 20 بهمن 93

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / ۲۰ بهمن ۹۳

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / 20 بهمن 93

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / ۲۰ بهمن ۹۳

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / 20 بهمن 93

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / ۲۰ بهمن ۹۳

IMG_8835

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / ۲۰ بهمن ۹۳

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / 20 بهمن 93

آغازه دوباره پروژه تعریض جاده سیمان بهبهان / ۲۰ بهمن ۹۳

عکاس : امین تربتی