متاسفانه در شورای چهارم بهبهان بعضاً اتفاقات جالبی رقم می خورد که جای بسی تامل دارد . البته شاید هم مجالی باشد برای خنده تلخ شهروندان . مدتی است بازار نصب مشاورین برای مسئولین شهر داغ است و هر کدام می خواهند برای خود مشاورینی داشته باشند تا به قول خودشان بحران را از شهر دور سازند ولی نمیدانیم که چرا توفیق حاصل نمی شود و وضع روز بروز بدتر شده که دیگر امید به تغییر نمانده است .

فلسفه نصب مشاور برای مسئولین شهری که از دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در صدر کشور آغاز گردید می توانست پیامدهای بسیار شگرفی را بر جای داشته باشد که از تحلیل این موضوع خودداری می نمایم . اما این امر فتح بابی شد برای استانها و شهرستان ها و مسئولین رده بالای آن .

در بهبهان ما هم به لطف خدا و همت مسئولین چنین موضوعی به وضوح مشهود است و فارغ از اینکه بسیاری از کسانی که به سمت فرماندار و شهردار نصب می شودند بنیه علمی و کاری بسیار عالی و خوبی دارند ولی به نظر می رسد این مشاورین باید افرادی باشند که وابسته به ارگان یا نهاد دولتی نبوده که بتوانند هرچه بهتر به مسئول ذیربط مشاوره بدهند . چون کسی که عضو یک سازمان یا نهاد باشد بتبع نخواهد توانست در خصوص ضعف عملکرد آن اداره یا ارگان مشاوره دقیق و عادلانه به مسئول بدهد. چرا که اگر گفت اداره ی من فلان ضعف را دارد مسلماً با این سوال روبرو خواهد شد که مگر تاکنون تو در آن اداره نبودی ؟

به زبان ساده تر :

من نمی توانم از چیزی انتقاد کنم که خود در شکل گیری آن نقش داشته ام یا از مدیری انتقاد کنم که خود من او را نصب کرده ام.

شورای شهر بر اساس قانون، چهره نظارتی بر عزل و نصب شهردار و عملکرد شهرداری ها دارد . نماینده مردم رسالتش پرسشگری و نظارت است و البته همکاری؛ اما چگونه؟؟

سایت ارگانیان قبلا در مقالات خود هشدار داده بود که نصب شهردار شهری چون بهبهان باید آگاهانه باشد . شخصی کارکشته و مدیر که برای ضعف خود ناچار نباشد با صدور حکم مشاور برای اعضای شورایی که وظیفه اصلی آنها نظارت است و این احکام از بعضی جهات مخالف قانون است خود را از تیر انتقاد برهاند .

آیا انتخاب مشاور برای شهردار نیاز به حکم دارد؟ آن هم مشاوری که در اصل بازرس است . آیا اعضای شورا که بعضا این کار را می کنند از قانون چیزی می دانند ؟؟شاید بعضی دوستان ما را به تخریب شورا متهم کنند اما باید عرض کرد هرکس کار خلاف قانون انجام دهد تخریب خدایی است . نیازی به سخن ما ندارد . هدف ما از طرح این مسایل آگاهی بخشی به مردم برای شرکت در انتخاباتی سالم است تا دیگر شاهد این بی خردی ها نباشیم . منِ نوعی فکر می کنم این شورا و شهرداری در باتلاق فرو رفته و برای رهایی به جای اینکه شاخه درختی را بگیرند دست همدیگر را گرفته اند . لابد می خواهند با هم غرق شود .

به این حکم نگاهی بیاندازید :

حکم شهردار بهبهان برای مشاوره دانایی

من نمی دانم مسئولین مربوطه چه فکری پیش خود می کنند؟؟؟ برای روشن شدن موضوع وظایف شورا را از قانون بار دیگر برایشان مرور می نمایم.

بر اساس بند ۲و۳و۴ ماده ۲۸ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور… اعضای شورای شهر نباید عضو تشکیلات اداری و شهرداری باشند مگر اینکه استعفا دهند . باید اذعان داشت صدور حکم برای عضو شورا مخالف صریح قانون است . اگر حکمی صادر نشده بود بسیار بهتر بود ولی بنده دلیل این موضوع را نمی فهمم که اگر حکم نباشد نمی شود مشاوره داد؟؟؟

بر اساس بندهای ۳ تا ۳۴ ماده ۷۶ قانون فوق الاشاره شورا وظیفه ای نظارتی داشته و همکاری شورا با شهرداری از پنجره نظارتی است و برای همکاری با شهردار نیاز به صدور حکم نیست . خدا نکند بده بستانی در کار باشد . شهرداری بهبهان دو ناحیه دارد…

بر اساس ماده ۷۸ قانون مذکور شورایی که خود در امور شهری مشاوره به شهرداری می دهد آیا می تواند به عملکرد شهردار اعتراض کند !؟؟

بر اساس ماده واحده قانون استفساریه ماده ۲۸ قانون تشکیلات شورا مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ کسانی که عضور شورا هستند هم از این قانون مستثنی نخواهند بود .

 

تصویر ماده واحده استفساریه

تصویر ماده واحده استفساریه

فرای از هر خدمتی که اعضا و شهردار برای شهر انجام می دهند صدور این حکم خواسته یا ناخواسته خلاف قانون به نظر رسیده و اختیارات شورا را محدود خواهد نمود . دوستان همشهری تقاضا داریم آگاهانه به موضوع نظاره فرمائید . مشکل بهبهان با این احکام حل نخواهد شد . مجبوریم این را بگوییم که فقط صبر کنیم این دوره هم تمام شود یا دعا کنیم از این بدتر نشود.