2 تیر 1403
از سال ۱۳۹۱

مردم بهبهان

شیرینی یک حرکت زیبا… وقتی در برخی پروازهای کشور، این نوشیدنی سنتی و مفید را می نوشی و متوجه می‌شوی این محصول در بهبهان تولید شده، لذت آن صد چندان می شود. باید تبریک گفت به عزیزانی که این مسیر سخت و شیرین را در پیش گرفته اند. هم نام بهبهان را سربلند کرده اند […]

ما بهبهانی ها همواره خود را آدم های نخبه ای در سطح استان میدانیم و اغلب گواه آن را میزان قبولی های فرزندان بهبهان در کنکور میدانیم. اما ما معتقدیم، ما بهبهانی ها( صد البته این موضوع استثنا هم دارد) ضعف های زیادی در این راستا داریم. بگذارید یک مثال بزنیم و خودمان را بعنوان […]

همه همشهریانی که دل در گرو مطالعه و کتابخوانی دارند، با تو و کتابفروشی ات لذت ها برده اند مرد مهربان… استاد علیانی، شهریار کتاب این شهر… بهبهان به داشتن چون تویی به خود می بالد…

  از آنچه در رنجیم و تأثیرش در اکنون و آینده مان بر جای مانده است، نوع مدیریت اعمال شده است که بر شهرمان و اجتماعات مشابه گذشته است. اداره ی تنخواه به دلیل مالکیت اهدایی به شیوه ی بهره کشی. آنچه پیش تر نیز به یاد مانده است، چیزی به کرامت فردی و جمعی […]

بهبهانی ها فکر می کنند نخبه اند. این جمله شاید برای مردمی که بارها و بارها نخبه خطاب شده اند و در سایر شهرها به خود بالیده اند که بهبهانی هستند، ناراحت کننده و تعجب آور باشد. در این مقاله بر این مدعا دلایلی می آوریم شاید نخبه بالقوه ای، بالفعل شود. رویکرد این نوشتار […]

امام صادق می فرمایند: «بکارید و درخت بنشانید.  قسم به خدا که مردم، کاری پاک تر از آن نمی توانند انجام دهند.» در هر اکوسیستمی عوامل زنده گوناگونی وجود دارند اما گیاهان بعنوان باثبات ترین و باارزش ترین موجودات هر زیستگاهی به حساب می آیند و غذا و پناه دیگر موجودات را تامین می کنند […]

یک سال پیش