فقط بومی!

اطلاعیه استخدامی بخش‌ پیمانکاری پتروشیمی گچساران منتشر شد. در این اطلاعیه قید شده که برای ثبت نام یا بومی شهرستان گچساران باید باشید یا استان کهگیلویه و بویراحمد. 

حال به استناد همین آگهی استخدامی یک سوال شفاف و صریح به ذهن جوانان جویای کار شهرستان بهبهان می رسد:

« در طرح های مشابه در بهبهان و زیرمجموعه های همین هلدینگ خلیج فارس، چند نیروی کار از استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به کار هستند!؟ »

 آیا فرماندار، نماینده محترم و ریاست اداره کار بهبهان با استناد به اطلاعیه استخدامی پتروشیمی گچساران نباید آمار نیروهای غیربومی شاغل در پروژه ها و صنایع بهبهان را استخراج و تعیین تکلیف کنند!؟

 چرا گچساران برای خود این حق را قائل شده که نیروی بومی از شهرستان و استان خود بگیرد اما بهبهان نباید چنین رویکردی اتخاذ کند!؟ 

امیدواریم این بار مسئولان بهبهان به بهانه همین آگهی استخدامی، به افکار عمومی و جوانان جویای کار بهبهان پاسخ دهند که چه تعداد موقعیت شغلی در صنایع بهبهان، از خارج استان تامین شده است و آیا نباید از حق جوانان این شهرستان دفاع ویژه ای کرد!؟ 

پاسخ به جوانان جویای کار و پدر و مادرهای چشم انتظار این عزیزان کمترین کاری است که باید انجام شود …