چند نکته درخصوص این کلیپ:

اول اینکه طبق بررسی های انجام شده و گزارش مخاطبان، مدت زمان این آلایندگی قریب به «یک ساعت» بوده و جای تعجب دارد که در این کلیپ به غلط مدت زمان «چند دقیقه» عنوان می شود!

دوم اینکه؛ شاید برای مردم بهبهان جالب و تأسف بار باشد که بدانند در همین مدت زمان، ده ها تن اتان ( طبق گفته یکی از کارشناسان این حوزه: بیش از صد تن اتان) سوزانده و راهی آسمان بهبهان شده است.