چند جمله کوتاه پیرو کلیپی که صبح امروز خبرگزاری مطرح نفت آنلاین از آلایندگی گازهای فلر پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس منتشر کرد…

افزایش طول مشعل و این میزان آلودگی به هر دلیل فنی که رخ دهد، جهت آن (همانطور که در کلیپ مشخص است) به سمت بهبهان بوده و با عبور از تابلو حد ترخص شرعی، وارد فضای تنفسی مردم بهبهان خواهد شد بعلاوه بر محیط زیست بهبهان و تفرجگاه ها، باغات و زمین های کشاورزی بهبهان تاثیر خواهد گذاشت، لذا به فارسی سلیس عرض می کنیم:

«حق آلایندگی بهبهان را پرداخت بفرمایید»

امیدواریم حامیان بهبهانی مدیریت محترم پالایشگاه هم اجازه بفرمایند تا ما حق و حقوق شهری که خانواده خود این عزیزان هم در آن زندگی می کنند را مطالبه کرده و از قِبَل آن، چند پروژه عام المنفعه برای بهبهان مظلوم را کلید بزنیم.