۴ آبان، روزی که در تاریخ بهبهان هیچ وقت فراموش نخواهد شد…

روزی که دانش آموزان، معلمان و کادر مدرسه راهنمایی شهید پیروز بهبهان، مورد حمله موشکی قرار گرفتند…

«یاد و خاطره همه فرزندان مظلوم بهبهان گرامی باد…»

سال ها پیش قرار بود این روز در تقویم کشور به نام بهبهان نامگذاری شود اما مانند بسیاری از کارهای دیگر به فراموشی سپرده شد…