چه کسی درب هیئت فوتبال بهبهان را «جوش» داد!؟

چندی پیش مطلع شدیم در اتفاقی نادر، درب هیئت فوتبال بهبهان جوش داده شده است. علت را از ریاست ورزش و جوانان بهبهان جویا شدیم. ایشان در خصوص این اتفاق عنوان کردند: نمی دانم چه کسی یا کسانی این کار را انجام داده اند. قطعا این حرکت را تقبیح می کنم و در صورت شناسایی عاملان این اتفاق، با آنها برخورد خواهم کرد.

ظاهراً اتفاقات عجیب و قابل تاملی پیرامون هئیت فوتبال بهبهان در جریان است که در وقت مقتضی به آن خواهیم پرداخت اما ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

۱_ مسایل و مشکلات ورزش باید در خانواده ورزش حل و فصل شود و هر گونه دخالت و فشار خارجی برای اهالی ورزش پذیرفته شده نیست.

۲_ قانون باید فصل الخطاب قرار گیرد.

۳_ موضوعات پیرامون مدیریت هئیت فوتبال باید در اولین فرصت به نتیجه برسد چراکه تاخیر در این موضوع، به ضرر تیم های ورزشی است.

۴_در صورتیکه که این مشکل بصورت ورزشی حل نشود، دیدگاه های طرفین مسأله را در این رسانه منتشر و قضاوت را به مردم خواهیم سپرد.