همه عزیزان مسئولی که در این مراسم شرکت کردند به نوعی موافقت خود را با این طرح اعلام کردند…

این دیار وطن ماست و دلسوزتر از ما به شهرمان کسی نیست، مسئولان پروازی دیر یا زود می روند اما ما و فرزندانمان در این آب و خاک می مانیم پس اگر ذره ای این پروژه برای آیندگان خطری ایجاد کند ما ( ولو تک و تنها) این آسیب ها را فریاد خواهیم زد…

باید پاسخ دهید:

حجم عظیم آب برای این پروژه را از کجا تامین می کنید؟!

آیا آلودگی زیست محیطی پروژه ، به خرمای بهبهان، نرگس بهبهان، دام و طیور بهبهان و در کل کشاورزی منطقه آسیب جدی وارد نمی کند؟

برای پساب های خطرناک این پتروشیمی چه برنامه ای دارید!؟

و در پایان:

بصورت شفاف، همه مجوز های زیست محیطی پروژه را منتشر کنید…