درسته که شاید طبق اصول ترافیکی نیاز به سرعتگیر بود اما نه با این وضعیت!!؟ بی کیفیت و بدون علایم و شرایط ایمنی ! همه مردم تقریباً وضعیت خیابان های مشابه در شهرهای دیگه رو دیدن اما ظاهراً بازهم بهبهان تافته جدا بافته است! بهتر نبود در این خیابان باکیفیت که هزینه زیادی هم براش شده از روش های جایگزین مثل دوربین کنترل سرعت استفاده میشد!؟ باور کنید میشه حداقل یک سطح بهبهان را با این تجهیزاتی که در شهرهای دیگه پیش پاافتاده بحساب میاد، ارتقاء داد! نمیشه!؟

بیش از این سخنی نیست، چون تصاویر گویاست و احتمالا خود شما هم گذرتان به این خیابان خواهد افتاد پس احتیاط کنید…