پس از ماهها خدمت رسانی بی وقفه در سالن علی بن ابی طالب (ع) ظاهراً واکسیناسیون در این مکان به پایان رسیده و به محل دیگری منتقل خواهد شد.

ضمن تشکر از همکاری اداره آموزش و پرورش بهبهان بعنوان متولی این سالن با مجموعه بهداشت و درمان، تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون فقط صبح ها در مراکز بهداشت شهرستان انجام می شود.

انشالله دانشکده علوم پزشکی بهبهان هر چه سریعتر نسبت به تعیین مکان تجمیعی جدید برای عزیزانی که صبح ها نمی توانند به مراکز بهداشت مراجعه کنند، اقدام بفرماید.

بهبهان جزو پیشتازان واکسیناسیون کشور بوده و نتیجه آن را نیز به وضوح مشاهده کردیم امیدواریم در نوبت سوم نیز همچنان پیشتاز این مهم باشیم.