امروز تقریباً آغاز رسمی برخورد با سدمعبری ها بود. در حالیکه شهرداری اوایل بهمن را برای ساماندهی وانت های فروش میوه اعلام کرده بود اما پس از حل برخی ناهماهنگی ها بین تعدادی از دستگاه‌ها، بالاخره امروز رسما این اتفاق خوب کلید خورد.

امیدواریم این اتفاق مبارک، با برنامه ریزی اصولی و درست، بصورت مقطعی انجام نشود و همه دستگاه های ذیربط تا پایان به تعهدات خود در این زمینه پایبند مانده و این معضل دیرینه بهبهان بصورت ریشه ای حل شود.

تا پایان این آغاز را رصد خواهیم کرد…