باسمه تعالی
با سلام و احترام
ضمن تشکر از مدیر مسئول محترم رسانه ارزشمند ارگانیان، در خصوص مطلب منتشر شده در این رسانه و به منظور مرتفع نمودن دغدغه دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم آنان در زمینه آبگرفتگی حیاط مدرسه به اطلاع می رساند:

با بازدید های کارشناسی که از این مدرسه پیش از شروع بارش ها صورت گرفت رفع مشکل این مدرسه با مشارکت نوسازی مدارس در دستور کار می باشد.

پی نوشت: ارگانیان ضمن تشکر از پاسخ‌گویی اداره آموزش و پرورش بهبهان، از همه عزیزان مسئول تقاضای رسیدگی فوری به این مشکل نچندان بزرگ را دارد و امیدواریم تا رفع مشکل، اینگونه مدارس بویژه در روزهای بارانی به سبب آسیب احتمالی به دانش آموزان عزیز و کادر مدرسه تعطیل و مجازی برگزار شود.