توصیه می شود در آستانه دو سالگی نمایندگی تان، ضمن تشریح عملکردتان در این مدت، به این سوال که این مدت توسط مردم پرسیده می شود هم پاسخ دهید: سهم بهبهان در استان خوزستان ( بعنوان سومین استان دارای بیشترین بودجه سال ۱۴۰۱) چقدر است !؟

هر چند که ما بودجه را بررسی کرده و در صورت ادامه سکوت حضرتعالی، آنرا منتشر می کنیم، اما حضرتعالی نباید سوالات بحق مردم را بدون پاسخ بگذارید چراکه شما مسئولیت پذیرفته اید و باید پاسخگو باشد.

همچنان منتظر پاسخ حضرتعالی می مانیم.