با سلام خدمت رسانه وزین ارگانیان و ادای احترام محضر مخاطبین و مردم شریف شهر بهبهان

پیرامون مطلب انتشار یافته در آن رسانه و انتشار تصویر نامه شورای اسلامی شهر بهبهان با امضای اینجانب به استحضار میرساند این نامه صرفا پیوست درخواست یکی از همشهریان جویای کار بوده که کارشناسی و تطبیق قانون آن به شهرداری واگذار گردیده است و اتفاقا از سوی شهرداری مخالفت و هیچ دکه ای توسط این نامه مستقر نگردید،لازم میدانم به اطلاع برسانم در زمان شورای فعلی هیچگونه مجوز دکه ای صادر نشده و برعکس چندین دکه فاقد مجوز نیز توسط پرسنل زحمت کش واحد اجرائیات شهرداری بهبهان جمع آوری گردیده است،ضمنا چنانچه مستندی دال برصدور مجوز ۳ دکه توسط شورای فعلی وجود دارد ارسال نمائید.

با سپاس
فریدون قنواتی