درود و عرض ادب
بدیهی ترین و در عین حال فراموش شده ترین موضوع که جناب استاد حسین پور به آن پرداختند و جای زیادی جهت تقویت و مطالعه فراوان حول این محور را دارد موضوع پرداختن به عوامل چگونه “شهروند خوب بودن” است ..
جای امیدواریه که نخبه های این حوزه باپرداختن و تعمق در این موضوع و ایجاد محتوا حول این محور باعث رشد و آبادی جامعه بشوند.
باسپاس
حسین ساقی