بهبهان شاید چون خطه ای از دیار پاک خوزستان است ورزش هم در آن می درخشد. جوانانش از کودکی با توپ بزرگ می شوند اما صد حیف که باز هم مانند خوزستان مظلوم، امکانات چندانی در زمینه های مختلف بخصوص ورزش ندارد. اما چند ماهی است خبرهای خوبی از ورزش بهبهان به گوش می رسد. از موفقیت های پی در پی ورزش بهبهان گرفته تا یک خبر خوب دیگر. بهبهان در روزهای آینده شاهد افتتاح اولین زمین چمن مصنوعی خود می باشد که با همت بخش خصوصی و با حمایت بی دریغ مهدی حمید عضو شورای شهر بهبهان و پشتیبانی فرماندار محترم دارد به نتیجه مطلوب می رسد. 

محمد گلستان، سرمایه گذار این پروژه در گفتگو با خبرنگار ارگانیان عنوان کرد که در اجرای این طرح از بهترین مواد و چمن مصنوعی موجود در بازار استفاده شده است و قصد داریم بهترین امکانات رفاهی را در اختیار ورزش دوستان بهبهانی قرار دهیم. گلستان در ادامه افزود: این طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد و طبق برنامه انتظار داریم در هفته آتی از آن بهره برداری کنیم. در اینجا لازم است از همکاری شبانه روزی آقای مهدی حمید که دلسوزانه پیگیر رفع موانع پیش رو بوده اند و همچنین از همه نهادهایی که با ما در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته اند تشکر و قدرانی کنم. امیدواریم بتوانیم میزبان شایسته ای برای جوانان ورزش دوست بهبهان باشیم.

گزارش تصویری از روند اجرای اولین زمین چمن مصنوعی بهبهان را در ادامه خواهید دید. لازم به ذکر است این پروژه در بوستانی در انتهای کوی فرهنگیان احداث شده است.

 

چمن مصنوعی در بهبهان

چمن مصنوعی در بهبهان

چمن مصنوعی در بهبهان

چمن مصنوعی در بهبهان

چمن مصنوعی در بهبهان

چمن مصنوعی در بهبهان

چمن مصنوعی در بهبهان