موضوع داغ انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با همه فراز و نشیب های آن و با مشاهده انواع رفتارها و تحلیل های سیاسی و اجتماعی ارائه شده توسط گروهها و جناح ها ، گویی کم کم همچون ادوار گذشته در مسیر پیوستن به تاریخ قرار می گیرد . بی شک این بار هم تاریخ همه آنچه را به چشم خود اعم از بدی و ناپاکی تا خوبی و صداقت ها را که دیده است در حافظه خود ثبت خواهد کرد . صرفنظر از همه اتفاقات و رویدادهای انجام گرفته ، باور ما بر اینست که در سطرسطر کتاب تاریخ این دوره از انتخابات شهرمان ، باید از خواست ، اراده و استقلال مردمانی نوشت که بدون اثرپذیری مطلق و متعصبانه از نظرات افراد صاحب منصب و یا اثرپذیری از کانون ها و مراکز به ظاهر اثرگذار که به تبلیغات واهی مشغول بودند و هستند نهایتا این خود بودند که نتیجه انتخابات را رقم زدند .

به صراحت بیان می شود که هدف از این یادداشت نه اشاره به بازماندن نامزدها و نه حتی تمجید از منتخب کنونی مردم بهبهان است که البته در این زمینه باید منتظر ماند و عملکرد ایشان را نظاره کرد ولیکن حسب برخی دلایل که در ادامه بدان خواهیم پرداخت ، هدف این نوشته را ، ستایش مردمانی قرار داده ایم که فعل خواستن را به معنای واقعی و با تکیه بر اندیشه و تشخیص خود ، صرف کردند .
همه خوب می دانیم که ماهها قبل از شروع انتخابات ، برخی نامزدها به همراه کارناوال های تبلیغاتی خود و با اتخاذ انواع روش های قانونی و غیر قانونی و در جهت جذب هرچه بیشتر آراء مردم با ارائه و اجرای نمایش هایی مشمئزکننده ، در خیال خود بر این باور بودند که بر تصمیم نهایی افراد در انتخابات اثرخواهند گذاشت !

نامزدهایی که خود را آماده نطق در مجلس کرده بودند تا از قانون بگویند، با بی شرمی تمام قانون شکنی می کردند و آنکس که در جهت نشان دادن خود می خواست مثلا از اقدامات پوپولیستی دیگران بگوید، خود با سخیف ترین حرکات پوپولیستی ، غیر اخلاقی و غیر شرعی ، به انگار خود ، محرکی می شد برای جذب آراء بیشتر ! از توضیح بیشتر در این مورد که حتی نوشتن و یاد کردن آن هم روح و روان آدمی را آزرده می کند عبور می کنیم و البته همه با افتخار بر این نکته صحه می گذاریم که هیچ گاه مردم اصیل و نجیب شهرمان اسیر این دام ها نبوده و نخواهند شد اما آن بخش از رفتار و عملکرد مردم بهبهان که به باور ما بنظر می آید دارای پیامی روشن به همه سیاسیون و نخبگان عرصه سیاست بود اینست که آنها خود ، دارای استقلال عمیق فکری و عملی در فرآیند تصمیم گیری انتخابات بوده و خواهند بود . گواه ما در این باره ، انتخابی است که بسیاری مدعی اند هدایت مردم در این جهت را بر عهده داشته اند و یا اینکه همه جناح ها منتخب مردم را از لیست خود می دانند و همه این واکنش ها در حالیست که بنظر می آید در این انتخاب ، نه نهادهای عمومی و نظامی و نه صاحبان زر و زور و منبر و نه حتی رهبران سیاسی و اجتماعی جامعه کمترین اثری را نداشته اند . البته قابل کتمان نیست که در این میان ، برخی افراد با در نظرگرفتن ترکیبی از شاخص ها از جمله مباحث حزبی و قومیتی و غیره رای داده باشند ولیکن آنچه بیش از همه چیز جلب توجه نمود تا آنجا که هدف این یادداشت شد “به اجابت رسیدن خواسته اکثریت مردم بدون اثرپذیری از دیگران بود ” .
عموم مردم ما اعم از زن ومرد ، پیر و جوان ، همه و همه بدور از هیاهو و تنش های موجود در عرصه انتخابات ، با نگاهی همه جانبه ، رفتارها و برنامه های نامزدها را رصد کرده و نهایتا بدور از حاشیه و حاشیه سازها و بدور از توجه کافی به آدرس دهی کسانی که در بیرون از بهبهان و در پست های مختلف ملی و منطقه ای ، مدعی دلسوزی بهبهان و بهبهانی بودند و بدور از حمایت های پسرخاله ها و پسرعمه ها ، خود تصمیم گیرنده نهایی و واقعی شدند .

اینجاست که می باید آفرین گفت به اصلاح طلبی که فارغ از شرایط حزبی اش ، به دیگری رای داد و آفرین گفت به اصولگرائی که حسب تشخیص خود ، به منتخب مردم رای نداد ، چرا که این دو آزادی و استقلال را بر قیود خشک و منجمد حزبیشان ترجیح دادند!!

اقراری در کار نیست اگر رفتار و عملکرد سیاسی مردمان شهرمان را حداقل در زمینه انتخابات ، عقلائی تر و منطقی تر از رفتار تهرانی بدانیم که اغلب رای دهندگانش از هر دو جناح ، بدون شناخت کافی و با چشمی بسته و صرفا از سر عناد و لجبازی رای داده و رای می دهند!!! و جالب تر آنکه این نوع رفتار انتخاباتی مورد ستایش بسیاری قرار می گیرد تا آنجا که از “طرح تهرانیزه ” خبر داده و حمایت می کنند . به بیان ساده تر ، یعنی در آینده می باید آنچه در تهران و حداقل در مراکز استان ها برای مردمان یک شهر وتوسط بزرگان قدرت نسخه می شود توسط مردم اجرا و پیاده شود !!

بجاست اشاره شود اجرای طرح لیست مشترک توسط جناح ها ، یادآور فلسفه تنازع بقا دارونیسم است که در آن داروین معتقد است ” آدمی فطرتا خودخواه است ، بر این اساس آدمی اغلب با دیگر نیروها جبهه متحدی شکل می دهد که این اتحاد نه بخاطر دوستی و محبت بلکه بخاطر آنست که توسط گروهی دیگر خورده نشود !!
چرا از داروین بگوییم ؟ نه مگر غیر از آنست که گفته پر مغز دکتر چمران را بارها برای یکدیگر به اشتراک می گذاریم که طی آن دکتر معتقد است افراد کارگزار باید براساس تقوا و تخصص انتخاب شوند؟ براستی معیار ما در انتخاب منتخبین ، تعهد و تخصص مورد نظرشهید چمران است یا خورده نشدن مورد اشاره داروین؟!
بگذریم !! و باز تحسین مردم بهبهان ، مردمی که عملکردهای آنها در طول تاریخ گواه آنست که ضمن دور بودن از تعصب خشک و بی جای قومی و حزبی ، همواره آنجا که خود تشخیص داده اند از اصول و ارزش ها پاسداری کرده و اصولگرا شده اند و آنجا که رفتارها و سیاست ها را خلاف اهداف اولیه خود دیده اند اصلاحاتی را خواسته و اصلاح طلب شده اند . این شاید خصوصیت بارز مردمان این دیار است که اهداف خود را نه که در شعار بلکه در عمل پیاده می کنند .

پس چنین مردمی با این سطح از فهم و آگاهی را نمیتوان با ایراد چند سخنرانی اصلاح طلب کرد و نمیتوان با نصب شبانه چند بنر ، اصولگرا !!!

نتیجه آنکه مردم آگاه بهبهان از آن منظر که اهل تحلیل ها و تفسیرهای عمیق مباحث سیاسی بوده و خواهند بود پس همواره راه خود را انتخاب خواهند نمود و در این زمینه ، نه به زیباکلام و عارف تکیه خواهند زد و نه به بلال و بلالی ها !!!

 

یادداشت ارسالی از آقای محمد سلامی