با نزدیک شدن به ۷ اسفند، تنور انتخابات در بهبهان نیز مانند سایر شهرهای ایران داغ و داغ تر می شود. شهری که به شهر چپ ها معروف است در این انتخابات ظاهرا اوضاع بر وفق مرادش پیش نرفته است. جایی که سرلیست اصلاح طلبانش یک به یک مهر عدم تایید صلاحیت گرفتند و از گوی رقابت خارج شدند. آخرین امید اصلاح طلبان برای تاییدصلاحیت کورش مودت هم راه به جایی نبرد تا اصلاح طلبان بر روی گزینه های آخر لیست خود به شور بنشینند. جایی که نام هایی همچون دکتر راهداری و مهندس اشتری لرکی به چشم میخورد.

وقتی در لیست اولیه تایید صلاحیت شدگان، نام مهندس اشتری لرکی در میان ۹ نفر دیده شد شاید همگان متفق القول وی را خیرالموجودین اصلاح طلبان می دانستند ولی این دلخوشی و اجماع ناخواسته با تایید صلاحیت عده ای دیگر از نامزدهای متمایل به اصلاحات رو به تلخی رفت. عده ای از بازگشت دکتر راهداری و بالارفتن تعداد نامزده های نزدیک به طیف اصلاحات خوشحال بودند اما این پایان کار نبود چرا که دقیقا آغاز رایزنی هایی را نوید می داد که حالا بین راهداری و اشتری لرکی کدامیک می تواند گزینه نهایی باشد.

موضوع از آنجا پیچیده تر شد که شریعتی و ضرغامی هم به گزینه های اصلاح طلبان بهبهان اضافه شدند. شریعتی که تا پیش از این خود را مستقل و فراجناحی می نامید، شاید بدلیل نبود نیروی رای آور در اردوگاه اصلاح طلبان، بازی را عوض کرده و تلاش خود را معطوف حضور در لیست اصلاح طلبان می کند که البته در این زمینه تاکنون توفیق چندانی نیافته است چراکه پایگاه رای شریعتی همچون گذشته قوی نیست و اقبال عمومی از وی تا حدود زیادی کاسته شده است ولی در هر حال همواره نمایندگان دارای حداقل رای هستند.

از سوی دیگر ضرغامی که این بار خود را کاندیدای مستقل معرفی کرده و بر این مهم هم تاکید داشته، میدان اصلاح طبان را خالی تر از گذشته دیده و بدش نمی آید بخش اعظم رای اصلاح طلبان بهبهان را به خود اختصاص دهد. اما ظاهرا اصلاح طلبان دل خوشی از ضرغامی ندارند و او را متهم می کنند که از اصول اصلاحات تخطی کرده است ولی هیچ کدامشان نمی توانند میزان رای آوری ضرغامی را نادیده بگیرند.

این شب ها اصلاح طلبان شب های سردی را سپری می کنند چرا که طیف ها و گروه های مختلف اصلاح طلبان بهبهان باید بین راهداری که از نظر علمی در سطح بالایی قرار داشته ولی پایگاه رای مناسبی ندارد و اشتری لرکی که انسانی کارکشته و توانمند است ولی او هم مانند راهداری در بدنه بهبهان پایگاه رای کمی دارد (البته وضعیت ایشان در آغاجاری نسبتا مناسب است)و ضرغامی که خود را اصلاح طلب نمی داند ولی پایگاه رای مناسبی دارد و شریعتی که جزو اصلاح طلبان اصیل نیست و مقبولیت گذشته را نیز ندارد، یک نفر را برگزینند. نکته قابل تامل اینجاست که این کشمکش چهارگانه در بهبهان تاکنون به نفع دکتر راهداری در حال پیگیری است ولی موضوع از آنجا بغرنج می شود که شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان ممکن است رای به ضرغامی یا حتی شریعتی دهد و اینجاست که احتمال وقوع یک شکاف بین اصلاح طلبان وجود دارد.

عده ای بر این باورند که اصول اصلاح طلبی نباید به هیچ عنوان نادیده گرفته شود از این رو معتقدند شکست احتمالی حتی با گزینه مقید به اصلاحات، نوعی پیروزی است اما طیف دیگر بر این باورند که شکاف دورن اصلاحات، بازی را به حریف می سپارد و حتی گزینه مستقلِ نزدیک به اصلاحات هم دیگر مجالی برای رسیدن به نمایندگی بهبهان نخواهد یافت بنابراین بهتر است از گزینه شورای سیاست گذاری استان در صورت وقوع این احتمال(معرفی ضرغامی یا شریعتی) تبعیت کرد.

باید دید که کدام تفکر در نهایت مورد اقبال عمومی اصلاح طلبان قرار خواهد گرفت. ولی نکته ی اساسی این است که خطا در تصمیم گیری می تواند شکست سنگینی را به اردوگاه اصلاح طلبان بهبهان تحمیل کند که شاید بر انتخابات ادوار آتی هم تاثیر گذار باشد.