پیرو شکایت دانشکده علوم پزشکی بهبهان از نشریه امید جنوب در خصوص درج مقالاتی با عنوان”زباله های عفونی که در طبیعت رها شدند” و ” در دانشکده علوم پزشکی بهبهان چه میگذرد”  علیرغم پیگیری های فرماندار محترم، اصحاب رسانه، فعالین سیاسی اجتماعی  و … که بنا براین بود، حسب ارشاد مسئولین بهبهان  پرونده شکایت واهی مطروحه مختومه شود، به استحضار رسانده میشود که شکایت دانشکده بر قوت خود باقیست و فردا دوشنبه اولین جلسه دادرسی به این پرونده برگزار خواهد شد.

هیات تحریریه این نشریه ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که بهر نحو قصد در مختومه اعلام شدن پرونده داشتند اعلام می دارد که بر مواضع خود استوار بوده و با حضور در دادگاه، ضمن دفاع از جامعه خبرنگاری خواهان برخورد قاطع با متخلفان و ضربه زنندگان به محیط زیست و سلامت شهروندان را دارد.

هیات تحریه نشریه امید جنوب بهبهان

 

پی نوشت: وبسایت ارگانیان نیز به نوبه خود از حقوق قانونی اصحاب رسانه بعنوان رکن چهارم دموکراسی حمایت قاطع کرده و ضمن پیگیری کامل ماجرا، اخبار آتی این پرونده را خدمت مردم شریف بهبهان گزارش خواهد نمود.