به امید موفقیت این تیم و سایر تیمهای ورزشی شهرستان بهبهان که واقعا دچار مشکلات مالی هستند …
ای کاش خیرین شهرمان بیشتر به ورزش شهرستان توجه نشان دهند زیرا که بخش دولتی به هیچ وجه علاقه ای و شاید توانی برای حمایت از ورزش ندارد…
ای کاش این دید بر سیاستمداران شهر سیاست زده ما حاکم می شد که با اشاعه ی ورزش میتوان از بسیاری از ناهنجاری ها جلوگیری کرد و با علاقه مند کردن یک نوجوان به ورزش بسیاری از دامها را از پیش روی او برداشت و برای او آینده ای سالم رقم زد ….
ای کاش ورزشکاران شهرمون همه همدل بودن ….