دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های مجازی شهرستان بهبهان، شب گذشته در نگارخانه میرزاشوقی بهبهان به کار خود پایان داد. آیین اختتامیه با تجلیل از پیر عرصه مطبوعات، پرویز خلیجی همراه بود که رنگ و بوی این مراسم را متفاوت کرده بود. تقدیری که شاید دیر اما باشکوه انجام شد و این کمترین کاری است که می توان در حق پیشکسوتان عرصه هنر این دیار کرد. امیدواریم از این دست قدردانی ها سالهای سال در بهبهان ادامه داشته باشد تا انگیزه ها نمیرد هر چند که عشق به هنر جُور همه بی توجهی ها را تاکنون کشیده است.

تصاویر آیین اختتامیه نمایشگاه مطبوعات خود گویای این مراسم باشکوه و خاطره انگیر هست :

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

نمایشگاه مطبوعات بهبهان

 

عکس ها از : رضا رجبی