شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کـشور به منظور تکریم جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحد های اجرایی کشور تـصویب نمـود ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکت ها و موسساتــی که شمول قـانون بـر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند، از جمله نیروی انتظامی ، شهرداری تهران و سایر شـهرداری هـا ، بانک ها و شرکت های بیمه ، همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و نهاد های انقلاب اسـلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظف به انجام موارد این مصوبه می باشند.

با توجه به جملات فوق این طرح بیش از ۱۳ سال از عمرش را می گذراند اما هنوز در برخی ادارات بهبهان آنچنان جدی گرفته نشده است و تا حدودزیادی، نارضایتی های مردم شریف بهبهان را در بر داشته است.

یکی از ادارت مهمی که مردم روزانه به آن مراجعه می کنند، سازمان تامین اجتماعی شعبه بهبهان است که بعضا نیاز به تمدید یا تعویض دفترچه خود دارند. نکته مهم و کلیدی که معمولا در این سازمان همواره به چشم می آید برخورد نامناسب برخی از پرسنل این اداره است که عموما باعث دلخوری مراجعه کنندگان می شود. مراجعه کنندگانی که آنقدر گرفتاری دارند که دیگر حوصله بحث کردن با متصدی مورد نظر را ندارند. برخوردهای برخی از اعضای این اداره که از قضا بیشتر هم با ارباب رجوع سروکار دارند آنقدر به بی تفاوتی میل می کند که بعضا باعث سرگردانی ارباب رجوع شده و در موارد بسیاری وقت گرانبهای مردم براحتی تلف می شود.

هفته تامین اجتماعی امسال از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه با بازید جناب ملک خدایی، فرماندار محترم بهبهان از سازمان تامین اجتماعی شعبه بهبهان همراه بود. هفته ای که مدت زیادی از آن نمی گذرد و کاش به همین بهانه، به این خواسته به حق مردم، پاسخی درست داده شود. خواسته ای که طبق بندهای مختلف طرح تکریم ارباب رجوع بر آن تاکید شده است.

تامین اجتماعی بهبهان

بخشی از مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع

این نوشتار به درخواست جمع زیادی از مراجعه کنندگان به این سازمان که با برخوردهای نامناسب مواجهه شده اند نوشته شده است که ارگانیان نیز بعد از یک نظرسنجی و پیگیری چند روزه صحت گفتار این شهروندان را تایید کرده و از همین جا از مدیریت محترم این سازمان تقاضا دارد ضمن پیگیری موضوع، اقدامی درخور شان مردم شریف بهبهان انجام دهد.

لازم به ذکر است، ارگانیان این حق را برای پاسخگویی مدیریت محترم این سازمان محفوظ دانسته و پیشاپیش از سایر کارمندان شریف این مجموعه که مجدانه برای خدمت به مردم تلاش می کنند، تقدیر و تشکر می کند.