هفتم مرداد ماه یکی از روزهای مهم در تاریخ بهبهان است، روزی که بهبهان شاهد عروج بزرگمردی بود که تک تک مردمش با صدای دلنشین او خاطرها داشته و بغض کرده بودند. مردی که شاید بواسطه تاکید بر شعور حسینی در نوحه هایش در کنار صدای محزونش، دل از همه بهبهانی ها می ربود و هنوز که هنوز است صدایش در ایام محرم از حجله ها، تکیه ها، هیئت ها و مساجد به گوش می رسد.

امروز را بهانه ای قرار دادیم تا یادی کنیم از مردی که بواسطه اتصال به امام حسین(ع) و ترویج معرفت حسینی، در دل همه بهبهانی ها جا خوش کرده است.

در ادامه، آلبوم تصاویری از ادوار مختلف زندگی حاج محمد جعفر گله دار زاده به تصویر کشیده شده است، تا به همین بهانه بزرگداشتی هر چند کوچک برای این مرد عاشورایی گرفته باشیم:

galedarzadeh-01

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده

محمد جعفر گله دارزاده