پاسخگویی مسئولین همواره یکی از وظایف اصلی ایشان و حق دانستن هم یک از حقوق اصلی شهروندان یک شهر است. به همین منظور با تصمیم هیئت تحریریه ارگانیان طرح “یک سوال”  بعنوان آغاز راهی برای پرسش یک سوال ویژه از یک نهاد و یک مسئول در پیش گرفته شده است تا بطور خاص مورد بررسی و توجه قرار گرفته و اطلاع رسانی لازم در مورد آن برای شهروندان فهیم بهبهان انجام شود.

اولین اداره ای که مورد سوال قرار گرفت، اداره محترم راه و شهرسازی بهبهان بود که انصافا با پاسخگویی به موقع و دقیق از طرح “یک سوال” استقبال کرد.که در همینجا از همکاری این نهاد مهم و مدیریت محترم آن جناب مهندس عبایی، تشکر و قدر دانی می شود.

سوال : طرح تعریض و بهسازی جاده های مهم بهبهان به کجا رسید ؟

پاسخ اداره محترم راه و شهرسازی بهبهان:

پروژه بهبهان- رامهرمز:

جاده بهبهان – رامهرمز  ۱۱۰ کیلومتر می باشد که ۴۸ کیلومتر آن در حوزه راهداری بهبهان قرار دارد.از این ۴۸ کیلومتر ۲۴   کیلومتر ۴ خطه (تعریض و بهسازی )شده است و در حال حاضر ۵/۴ کیلومتر(حد فاصل سه راهی امیر حاضر تا آب امیری) در حال اجرا و اتمام می باشد.

۲۴ کیلومتر باقیمانده از حوزه راهداری بهبهان و ۳۰ کیلومتر حوزه راهداری رامهرمز که هنوز تعریض نگردیده است(مجموعاً ۵۴ کیلومتر) در قالب یک قرارداد فاینانس در حال واگذاری به شرکت سرمایه گذار می باشد و انشاءالله در صورت طی مراحل قانونی تا چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

اداره راه و شهرسازی بهبهان

پروژه بهبهان – گچساران:

طول کلی آن ۶۰ کیلومتر می باشد که ۱۵ کیلومتر آن در حوزه راهداری بهبهان و مابقی در حوزه راهداری شهرستان گچساران قراردارد. مطالعات فاز ۲ پروژه تعریض و بهسازی(۴ خطه نمودن) این ۱۵ کیلومتر و پل بزرگ خیرآباد به اتمام رسیده و طبق وعده مسئولین زیربط مقرر گردیده طی ۲ الی ۳ ماه آینده به مناقصه گذاشته  شود.