نوع لیوان‌های یکبار مصرف و تعداد سطل آشغالهایی که بسیج (تنها نهادی که برای هیچ کاری نیاز به مجوز ندارد) دیشب در محل بهره‌برداری تبلیغاتی از دین تعبیه کرده، یکی از عوامل این مکافات است.