با سلام خدمت شما
کی اسامی دو تیم اعلام می شود ؟ زمان بلیط فروشی؟