همشهریان عزیز ، نظر به اینکه چندی پیش مطلبی با موضوع بررسی پرونده ساختمان شش طبقه محل ابوعلی ها در این تارنما و به تبع آن در روزنامه کارون خوزستان منتشر گردید، پس از ملاقات با جناب آقای دانایی عضو محترم شورای شهر بهبهان، ایشان مدارکی را برای روشن شدن موضوع در اختیار این سایت قرار داد تا اگر هنجار شکنی صورت گرفته باشد، مردم شریف بهبهان با قاضی قرار دادن وجدان بیدار خود مقصر اصلی این مورد و موارد مشابه را شناخته و خدایی ناکرده بی گناهی مورد جفا قرار نگیرد .

آقای دانایی خاطر نشان کرد: در زمان شهرداری آقای پیدایش بر اساس مدارک موجود حتی یک طبقه هم به ساختمان اضافه نشده (نگارنده : ولی این موضوع نفی عدم آگاهی اعضای محترم شورای چهارم از نحوه احداث این ساختمان نمی باشد) ، اگرچه ممکن است از داخل اعمالی روی ساختمان انجام شده باشد . وی افزود برآورد ها چنین است که بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که بعداً اعلام خواهد شد، این ساختمان بدون پروانه مذکور یا باید تخریب شده و یا مورد جریمه قرار گیرد.

ساختمان بدون پروانه محل ابوعلی بهبهان

ساختمان بدون پروانه محل ابوعلی بهبهان

ساختمان بدون پروانه محل ابوعلی بهبهان

ساختمان بدون پروانه محل ابوعلی بهبهان

ساختمان بدون پروانه محل ابوعلی بهبهان

ساختمان بدون پروانه محل ابوعلی بهبهان