مردم شریف بهبهان نیز مانند همه شهرهای ایران خود را برای تحویل سال نو آماده می کنند. خیابان های این روزهای بهبهان مملو از جمعیتی است که هر کدام به قصد خریدی روانه خیابان اصلی شهر شده اند، یکی برای کامل کردن سفره هفت سین، یکی برای خریدهای شب عید، یکی هم به امید فروش ماهی گلی و سبزه …

خلاصه بهبهان نیز در جنبش و جوش است تا در این زمستان کم باران، بهاری تازه را آغاز کند.

در ادامه توجه شما را به تصاویری ارسالی سرکار خانم مهرناز روزی طلب از حال و هوای این روزهای خیابانهای بهبهان جلب می کنیم :

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

ایام عید در بهبهان

 

 

مجموعه وبسایت ارگانیان، سال پرباری را برای مردم فهیم بهبهان آرزومند است.