2 تیر 1403
از سال ۱۳۹۱
شهادت حضرت فاطمه

ویژه شهادت حضرت فاطمه (س) // زیبائی ها از کیست و در کیست ؟ و برای کیست؟

زیبائی زمین و زایندگی و زرینه پوشی آن که از آستان اراده ی حکیم پروردگار پاک پیدا و پدیدار است نه تنها در زایش نباتات و نمایش مراتع و مرغزارها و صحنه های سبز و صفحه های صخره های سخت و ستایش برانگیز و جلوه های جمیل جبال و جنگل ها و بر و بحر و بیابان های باز و دل نواز است بلکه از جان جهان نما و جهت یافته ی انسانها با بافت و باز یافت های در بستر بندگی و در جبهه های سائی به ساحت سوز و ساز عبودیت و عزت گرائی اوست چرا که این انسان است که باید برای اوج گیری و قرب یابی در قرارگاه قرب الهی به همه این امور نظر بدهد

زیرا حقایق هستی همیشه و همه جا نظر برانگیز و انگیزه های زندگی و بندگی بشر را تامین و تضمین می نمایند.اینجاست که قادر قدوس در کتاب کرم و کمال کرانه اش قرآن قرار بخش قلب ها هر از چند گاه در بزنگاه گفتمان نظر خواهی از حقیقت جویان جریان بصیرت و بیداری چنین خواسته است بی نظر نفس نکشید

( و فی انفسکم افلا تبصرون – ۲۰ سوره ذاریات) در وجود شما نشانه هایی است آیا نمی بینید؟

بی نظر نگاه نکنید( انظر کیف نصرف الایات لعلهم یفقهون ۶۵ انعام) بی نظر نخوانید – بی نظر نخورید (فلینظر الانسان الی طعام ۲۴ عبس ) بی نظر نخواهید (انظر کیف کان عاقبته المفسدین ۱۰۳ اعراف)بی نظر نظر ندهید (فانظر الی آثار رحمه الله کیف یحیی الارض بعد موتها سوره روم ۵۰ )

در چنین چشم اندازی انسان اندک اندک اندازه ی اندام برازنده ی حقیقت خود را به حرکت آورده بانظر و نگاه نواخواه و خودشناسانه و حقیقت فهمانه ی خویش خویشتن دارانه ,دارائی های ذاتی خود را با زمینه های زمینی و زمانی زایند و بالند و با بسته به تربیت طلبی و طهارت و هدایت پذیری به بال و پر پرواز و پیروزی می رساند و این یعنی تمرین توقف، توقفی به منظور بروز و ظهور زور زندگی ساز تعقل و تعالی دهنده ی تفکر که در واقع ترجمه طلبی همه هستی از انسان همین است که آدمی در هسته ی مرکزی هستی با ناموس نور و نسیم نواز شکر رب الاربابی در بساط بسیط بندگی به بار و بر بنشیند تا نا همگون و نا هموار و نا امن با نظم نظیف حاکم بر آفرینش رفتار ننماید یکی از نظر برانگیزترین فصل های سال فصل بهار و بهانه بخشی این روزها به انسان برای شادی و شادمانی است.

طراوت طبیعت و سر زندگی زمین و دل انگیزی دشت و دمن همه دلالت پایداری دولت خوبی و خیر رسانی است خیر بودن و خوبی را همه می خواهند گرچه بنا به دلایلی همه رو به خوبی و خیر رسانی نیستند.در برهوت غفلت و خودناشناسی طمع ورزی , حسد ورزی , حرص ورزی , حقه بازی دروغ و دغل بازی و امثال این حالات و صفات بسیار بد، دل و جان انسان را به بیابانی خشک و خشن و پر از خار و خس تبدیل کرده که در کردار و کلمات چنین انسانی جائی برای جریان خوبی و خیر نمی ماند علی ایحال حال که

حالات و هیجانات عموم مردم رو  به روز نو و نوروز باستانی است بیان و بیانه و بحث ما در مسیر ایام فرحت نوروزی و اندوه و عزای فرج و فیض فاطمی علیها السلام بررسی فصل بهار و فصل فاطمیه است که هر دو فریادی از یک حقیقت در حرکت دادن انسان به سمت سازش با حق و تسلیم تعالیم توحیدی تلقی میشوند بهار را بانی و باعث هستی خداوند علیم هویت و حرکت بخشید.

فاطمه اطهر علیها السلام را هم فاطر ارض و سماء ساخته و سیما داده بهار خیزش زمین علیه خشکی و خار پروری است و فاطمه صدیقه علیها السلام خروش علیه خشونت و خواری پذیری است

بهار با کوتاهی عمر و زمانش تلنگری است برای غنیمت شمردن فرصت ها (فرصت زود گذر جوانی – فرصت قدرت های سیاسی و مسئولیت های اجتماعی – فرصت توانمندی های مادی و معنوی – فرصت های با هم بودن های خانوادگی – فرصت دوستی ها و روابط دوستانه – فرصت با هم بودن های دینی و مذهبی ….)

و اما حماسه ی فاطمی هشداری در راستای بهره مندی هرچه بهتر از همه ی این فرصت هاست که مبادا از فرصت ها سوء استفاده شود و شیاطین ساعات و لحظه های مذکور را به سود خود به غارت و یغما برند.و نیز فاطمیه فراخوانی در راستای حفظ سلامت این فرصت ها و نگاهبانی از اصالت ارزش زای آنهاست.

بهار با زبان بی زبانی می گوید شادی کنید ولی فاطمه ی بصیر (س) با زبان عقل و علم و ایمان و حقیقت باوری فریاد می زند شادی به هر قیمت و برای هر چیزی نه تنها سودی ندارد که سیادت انسان را سیاه و او را از آزادگی عاری و عبور می دهد(شادی های ناشی از حذف حق و حمایت از باطل و به دست آوردن ثروت های بادآورده … )

بهار با صحنه های سبز و طراوت زمین می گوید خواستنی باشید ولی فاطمه ی مرضیه علیها السلام اعلام میدارد برای خواستنی شدن صداقت و صراحت و سلامت در قول و عمل و رفتار لازم است.

بهار دعوت با هم بودن دارد و فاطمه (س)هدایتگر برای هم بودن را مهمتر میداند و این نمی شود مگر پای نفاق و ریا و حقه بازی و نیرنگ و بازیگری را قطع کرد و منافق صفت ها و ریاکاران و بازیگران را رد.

بهار شور نو شدن می دهد ولی فاطمه زهرا علیها السلام شعور چگونه نو شدن می بخشد که برای نو شدن نیاز به پذیرش است پذیرش پاکی ها و پاکان , پذیرش حق و حق گویان,پذیرش عدالت و عدالت گستران.برای نو شدن به مقاومت و صبوری و جهاد با نفس و نبرد با ناپاکی ها نیاز است.

بهار با صدای سبز طبیعت ترانه اش این است خوش باشید ولی بانوی بیدار اسلام حضرت زهرا علیها السلام تربیتش این است خوشی با حفظ حرمت ها میسور و مفید و موثر و مبارک است(حرمت مقدسات – حرمت حق و حیات دیگران – حرمت پدر و مادر – حرمت خواهر و برادر – حرمت زن و شوهر همدیگر را – حرمت حلال ها و حرام ها – حرمت کلماتی مانند عشق و عاشق- صادق و صدیق – خادم و خدمت – ایمان و امین – یعنی اینها را به هر کسی نسبت ندهید که نسیبتان از همه های آنها در زندگی آفت خواهد دید و خوشی را در خواب خواهید دید.

بهار با باز بودن آغوشش شوق گذشت میدهد اما دختر دردآشنای پیامبر رحمت صلی اله علیه و آله حضرت زهرا علیهاالسلام در گفتمان گذشت درسهای گذشت آموزش می دهد.

انسان باید اهل گذشت باشد اما نه اینکه از همه چیزش برای تعریف دیگران بگذرد (از دین و ایمان و عقائد و ارزش های مذهبی نباید گذشت)گذشت از لغزش ناخواسته ی دیگران آری ولی گذشت از کسانی که باعث انحراف مردم از حق و فضیلت و عدالت و معارف اسلامی و انسانی میشوند هرگز(مگر خود را اصلاح کنند)

گذشت از کسانی که گاهی در حق ما بخاطر مسائل مادی و مالی اجحاف میدارند با شرایطی شاید اما گذشت در حق کسانی که بخاطر دنیا و درآمدهای دنیوی با دل و دین ما بازی می کنند نباید.

گذشت از مسائل شخصی شایسته است ولی گذشت از حمله کنان به شرف و غیرت و حیاء و حجاب و انسانیت و نماز و قرآن و دین هرگز.

از خوشی ها و خوشحالی های فردی برای ترویج معارف اسلامی آری لکن از سرکشی های ستمگران ثروت پرست و مقام طلب و مردم فریب و حق شکن و باطل گستر هرگز.

گذشت از منافع زودگذر مادی زیبا و چه بسا حق گستر است اما گذشت از منفعت طلبان شیطان مراد باطل بیان خیانت خو خطر زا و ذلت آمیز و حق سوز است.

علی کل حال در فرهنگ انسان ساز و جامعه پرداز اسلام عزیز گذشتی مطلوب و ممدوح است که موجب گسترش ارزش ها, تقویت نظام خانواده , کاهش آمار طلاق , پایان یافتن درگیری های بی خواص , تغییر و تحول مثبت بین افراد درگیر , رسیدن حق به حق دار , از بین بردن آثار ظلم و خیانت و فساد و هموار شدن راه ایمان و عمل شایسته و خاموش شدن صدای زیاده خواهی و سود جویی و . . .  باشد و این موضوع در واقع تاسی به الگوی تمام عیار جهان بشریت حضرت زهرای اطهر علیها السلام است همان گونه که خشم آن حجت علیمه و آیت رشیده راه هر ظلم و ظالمی و خیانت و خائنی را به تاریخ تربیت اسلام مسدود کرد غضب قدسی و قرآنی آن بانوی قدیس به غصب بود و غاصب , به حرام بود و حرام خورانی , به فریب دادن افکار عمومی و فرا فکنی های سیاسی و فساد گستر و فرهیخته کش بود.

به امید پیروی از پیشوایان عرصه هدایت و نور افشانی یعنی ائمه ی معصومین علیه السلام

در پایان ضمن عرض تهنیت سال نو و تسلیت ایام سوگ شهادت بانوی هدایت گر اسلام حضرت زهرا علیها السلام امیدواریم سال ۱۳۹۴ بر ملت عزت گرا و شرافت مدار و حقیقت شعار با ولایت یاوری در پناه پایگاه آسمانی امام عصر ارواحنا له الفدا از ادعیه عرشیه آن موعود موجود برخوردار و مشکلات ملت و مملکت و نظام اسلامی بر طرف گردد.

اللهم حول حالنا الی احسن الحال

به قلم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شاه عفو

 

“در ضمن مراسم روز شهادت ام الحسنین علیهم السلام همزمان با برگزاری نماز ظهر و عصر برگزار می گردد

مکان: مرقد مطهر علامه آخوند ملا علی قدس سره

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شاه عفو

هیئت امام حسن مجتبی (ع) ”

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک سال پیش