شب گذشته پارک ملی  بهبهان شاهد برگزاری مراسم “رصد آسمان ” شهر بود. این مراسم توسط گروه نجوم شهرستان و با همکاری فرمانداری و اداره میراث فرهنگی بهبهان تدارک دیده شده بود. آقای امین تربتی بعنوان هماهنگ کننده این مراسم در گفتگو با خبرنگار ارگانیان از همکاری نهادهای مذکور و همچنین نیروی محترم انتظامی و راهنمایی و رانندگی، پژوهشسرای خوارزمی و انجمن اجتماعی فصل مهر برای کمک به هر چه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم تشکر و قدردانی کرد و خاطرنشان شد که انشالله اینگونه مراسمات که باعث ایجاد فضایی مفرح و جذاب برای همشهریان محترم می شود، مقطعی نبوده و این حمایت ها ادامه دار باشد.

این مراسم با حضور فرماندار محترم و سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان بهبهان ادامه یافت. حضور مردم با توجه به تبلیغات کم، در نوع خود جالب توجه بود.

در ادامه توجه شما را به گزارش تصویری از این مراسم جلب می کنیم :

رصد آسمان بهبهان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان با حضور فرماندار محترم شهرستان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان / باغ ملی

رصد آسمان بهبهان با حضور فرماندار محترم شهرستان / باغ ملی

 

عکس های بیشتر :