من جزء گروه تعزیه خوانی سیدالشهدا ی بهبهان هستم هیچ عکسی از ما نمیبینم خواهشا چند تا عکس هم از ما بزارید