هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان خوزستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهبهان از تاریخ ۲۸ آذر ماه لغایت ۱ دیماه در بهبهان درحال برگزاری است. این همایش مذهبی با مشارکت گروه های نمایشی از شهرستان های رامهرمز، شوش، شوشتر و بهبهان اجرا شده است. لازم به ذکر است که مراسم اختتامیه این همایش، روز سه شنبه دوم دیماه در تالار آفاق بهبهان با تقدیر از شرکت کنندگان این دوره به کار خود پایان میدهد.

در ادامه توجه شما را به گوشه هایی از تصاویر این همایش باشکوه جلب می نمائیم :

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

 

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

هشتمین همایش تعزیه و آئینهای نمایشی استان در بهبهان

عکس ها از : محمود ممتازان

آلبوم سایر تصاویر :