واقعا گل گفتی . این نون بهتر که نشد هیچ بدتر هم شده . اون چیزی که ادم رو میسوزونه کیفیت ضعیف نونا نیست قیمت نجومیشه.
در مورد قیمتش هم دولت تدبیر ! فرمودند ۳۰ درصد افزایش قیمت. اما تو بهبهان حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد داشته (نان ۱۲۰ تومنی شد ۱۸۰ یعنی ۵۰ درصد افزایش قیمت از اون طرف هم ۳۰ گرم از وزن نون رو کم کردند ) این همون دزدیه .
اگر میتونید یه سوال از فرماندار بکنید بگید چرا ؟