در پی تماس یکی از تکنسین های شاغل (ساعتی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان با وبسایت ارگانیان و طرح مشکل تبدیل وضعیت  جمعی از همکارانشان، بر آن شدیم تا در این مجال بدلیل عدم پاسخگویی مستقیم و درخواست های مکرر تکنسین ها از ریاست محترم دانشگاه برای روشن شدن موضوع، نامه ای را منتشر کنیم که در آن شرح ماوقع مشکل بیان شده است. مخاطب نامه مذکور آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است. امید می رود مسئولین فهیم دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان، برای رفع مشکل این عزیزان اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.

لازم به ذکر است، وبسایت ارگانیان آماده انعکاس پاسخ مسئولین محترم دانشگاه آزاد بهبهان در این مورد می باشد.

 

متن نامه :

 

متن نامه ارسالی به آیت الله هاشمی رفسنجانی از طرف تکنسین های دانشگاه آزاد بهبهان

متن نامه ارسالی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

توجه : امضا محفوظ