این روز ها بهبهان نیز مانند همه شهرهای ایران غرق در عزا و ماتم سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش است. عشق به مکتب حسینی(ع) و زنده نگهداشتن آن، سالهاست در دل مردم شریف بهبهان سینه به سینه منتقل شده است. از اینرو بر آن شدیم تا گوشه هایی از حضور و عزاداری مردم عزیز بهبهان را در قالب عکس، خدمت خوانندگان محترم طی چند قسمت به تصویر بکشیم. باشد که عزاداری ها و عبادات همه مخلصان آن حضرت مورد قبول درگاه خداوند منان قرار گیرد.

محرم بهبهان 93

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93 / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93 / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان  93/ عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93/ عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93/ عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93/ عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93/ عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان 93/ عکس از : نوید خلافتی

محرم بهبهان / عکس از : نوید خلافتی

مزار مداح برجسته بهبهان، حاج محمدجعفر گله دار زاده

مزار مداح برجسته بهبهان، حاج محمدجعفر گله دار زاده