روزی روزگاری از جمع عزیزان همین شهر کسانی تصمیمی سبز گرفتند . ورودی های هر شهر نماد و سمبل و شخصیت شهروندان آن مرز و بوم هستند . بنا به این تصمیم این عزیزان دست به عملی زیبا زدند . و آن هم ایجاد حاشیه ی سبزی از درختان در ورودی جاده ی اهواز بعد از پمپ بنزین بود . این درختان سالها زیبایی ، سرسبزی و نشاط را به مسافران خسته از راه به ارمغان آورده و باعث طراوت منطقه شده اند اما
خودتان می توانید این ورودی را با ورودی جاده ی زیدون سمت دانشگاه خاتم النبیا مقایسه کنید !

ورودی بهبهان سمت دانشگاه خاتم النبیا (ص)

ورودی بهبهان سمت دانشگاه خاتم النبیا (ص)

 

ورودی جاده ی قدیم اهواز

ورودی جاده ی قدیم اهواز

 

اما من در مقابل این همه تلاش درخت چه کرده ام ؟
من انسانم ، اشرف مخلوقات …
به جای رسیدگی و حرص و آبیاری ، این درختان را به حال خود رها کردم ، کاش موضوع به همین جا ختم می شد . به عنوان سیمبانان و ماموران اداره ی برق این حق را به خود دادم که به جای تصحیح خطوط برق یا اقداماتی دیگر بدون هیچ ترحمی کلیه ی درختان در سمت چپ جاده را در ارتفاع دو تا سه متری قطع کنم !! آیا هیچ راه کاری نبود ؟ آیا در این زمینه مشاوره ای شد ؟ چوب این درختان به کجا رفت ؟؟؟؟؟؟ آیا فروخته شد ؟ دور ریخته شد ؟ !!
مهم نیست ، بگذریم …
درخت عادت ندارد از ما انسانها دلگیر و ناراحت شود ، بغض می کند ، ولی باز هم ما را با بزرگواری هر چه تمام تر می بخشاید و باز هم سبز می شود . اما طی مشاهدات اخیر در چندین مرحله مردم خوب سرزمین من …

من دست به آتش زدن محوطه ی درختکاری شده زدم جوری که تعداد زیادی از درختان در شعله های آتش سوختند . البته در چندین مرحله …

آتش سوزی در زیر درختان حاشیه ی جاده اهواز

آتش سوزی در زیر درختان حاشیه ی جاده اهواز

حال روز درختان این دستان سبز خدا ، این روزها اصلا خوب نیست …
اینروزها درختان دیار من پر از بغض اند … اما با شکیبایی تمام سکوت می کنند …
می دانم جملات من همه با سه نقطه تمام می شود ، اما زمانی می رسد که هیچ حرفی به جای سه نقطه نمی تواند یک درد را بیان کند …
امیدوارم روزی من یاد بگیرم به محیط زیستم احترام بگذارم
امیدوارم روزی یاد بگیرم به خودم ، به خانواده و فرزندانم احترام بگذارم ،

درختان سوخته در طبیعت بهبهان

درختان سوخته در طبیعت بهبهان

بی احترامی به طبیعت ، بی احترامی به حقوق شهروندان و بی احترامی به شخصیت خود من است ، امیدوارم دستان من به زودی درختی بکارند …
با سپاس از عزیزانی که در این سالها دغدغه و هم و غمشان محیط زیست بوده و هست ، دوستان و عزیزانم در اداره ی محیط زیست ، جمعیت فعالان محیط زیست ، گروه رفتگران طبیعت و سایر عزیزانی که همیشه در این زمینه تلاشهای قابل تحسینی انجام داده اند .