نمیدانم چه سری است، محرم خوبی ها و بدی ها را نمایان میکند؟؟؟
بسیاری از مشکلات جامعه که در طول روزهای عادی به آن کم توجه شده ایم برایمان پررنگ میشود … ما در طول سال عربده کشی ، دعوا ، آرایش زننده دختران و حرکات شنیع پسران را بارها می بینیم اما به اندازه ی محرم به آن حساس نمی شویم …
پس می توان از فرصت محرم برای رفع این معذلات استفاده کرد …
اما چگونه؟؟؟
باتوجه به پایین بودن سرانه ی مطالعه در کشور، می توان از فرصت ماه محرم بسیار استفاده کرد و با دعوت از سخنرانان مطرح کشوری، مباحث اخلاقی را در بین مردم گسترش داد …
می توان با برگزاری مراسمات زنانه و دعوت از سخنرانان خوب و توانا در مبحث تربیت فرزند، مادران را در تربیت فرزند یاری کرد…

کارهای بسیاری می توان انجام داد … اما در حال حاظر بزرگان محلات هم فقط به فکر جذاب تر سینه زدن هستند و دغدغه ای برای اخلاق ندارند …
به امید فردایی بهتر