اگه یه تلکابین توی کوههای تنگ تکاب احداث بشه خیلی عالی میشه. واسه کوهنوردا هم خوب میشه. براحتی یه قطب گردشگری میشه .